Publikacje Świadków Jehowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Świadkowie Jehowy
P watchtower.svg
 PortalKategoria
p  d  e

Publikacje Świadków JehowyŚwiadkowie Jehowy swoją doktrynę upubliczniają przy pomocy książek (w tym Biblii), traktatów (ulotek informacyjnych), czasopism oraz środków multimedialnych. Ich wydawnictwa są obecnie publikowane w 540 językach[1] (w tym w 418 językach w "on-line"[2]) - również takich, w których nie wydano przedtem żadnej innej publikacji[3]. Nad ich tłumaczeniem czuwa Ciało Kierownicze, które nadzoruje pracę zespołów tłumaczy (ok. 2500 tłumaczy-wolontariuszy).

Spis treści

[edytuj] Historia

Oficyna wydawnicza Świadków Jehowy – Towarzystwa Strażnica, rozpoczęła regularne wydawanie swoich publikacji w 1881 r. Jednak już dwa lata wcześniej Charles Taze Russell rozpoczął wydawanie czasopisma Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence (Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa). W 1880 r. przygotowano do druku pierwszy z całej serii traktatów mających rozbudzić w ludziach zainteresowanie tematyką biblijną. W 1890 r. ukazała się pierwsza Biblia nakładem Towarzystwa Strażnica. W 1900 r. nabyto prawa do drukowania różnych innych przekładów Biblii.

Początkowo publikacje wydawano jedynie w języku angielskim, później również w innych (w tym w brajlu). W 1914 r. zrealizowano pierwszy 8-godziny film Fotodrama Stworzenia, który obejrzało ponad 8 milionów widzów w różnych częściach świata.

Pod koniec 1918 r. wydano dokończoną po śmierci Russella książkę pt. Dokonana tajemnica. Ponieważ zawierała ona szereg bardzo krytycznych uwag wobec kleru chrześcijańskiego, została zakazana w Kanadzie i w USA. Wzrastał też podsycany przez duchowieństwo sprzeciw wobec tego wyznania. W wyniku ostrej krytyki kleru zawartej w tej, jak i innych książkach począwszy od 1918 r. Europę i Amerykę Północną objęła fala ataków na wyznawców. 7 maja owego roku decyzją władz federalnych USA J. F. Rutherford i kilku jego współpracowników zostało aresztowanych i osadzonych w więzieniu federalnym w Atlancie w stanie Georgia. Więzieni członkowie Towarzystwa Strażnica zostali zwolnieni 25 marca 1919 r. W owym roku rozpoczęto wydawanie czasopisma The Golden Age (Złoty Wiek, a obecnie znane jako Przebudźcie się!).

Od roku 1920 r. publikacje są drukowane w ich własnych drukarniach rozsianych po całym świecie[4], w których przy ich produkcji pracują wolontariusze.

W 1934 r. zaczęto korzystać w działalności ze specjalnie zaprojektowanych przez nich gramofonów i płyt z nagranymi publikacjami tzw. kazaniami (90 różnych wykładów). W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, publikacje te – z narażaniem życia – były przemycane do obozów koncentracyjnych, łagrów i więzień, często w formie zminiaturyzowanej i mikrofilmów. W różnych okresach były one w wielu krajach (a w niektórych nadal są) zakazane przez władze, dlatego też Świadkowie Jehowy drukowali je w podziemiu. Po roku 1945 nastąpił wzrost nakładu i rozpowszechnia ich publikacji.

W 1950 r. rozpoczęto wydawanie Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, a w następnych latach filmów, przezroczy, kaset magnetofonowych, płyt CD i DVD. W latach 50 XX w. zaczęto wydawać publikacje wielobarwne, z większą ilością ilustracji, a w latach 70. XX w. w technice offsetowej. Pod koniec lat 50 XX w. rozpoczęto publikowanie wydawnictw do nauki czytania i pisana w krajach, w których panuje analfabetyzm. W latach 70 XX w. skonstruowano system wielojęzycznego fotoskładu MEPS. W latach 90 XX w. rozpoczęto wydawanie w językach migowych, a następnie w formie elektronicznym (również w Internecie jako audiobooki).

Wiele publikacji osiąga nakład ponad 100 milionów egzemplarzy, w kilkuset językach. Niektóre są umieszczone w Księdze rekordów Guinnessa (Rekordy wydawnicze). Obecnie są wydawane w ramach ogólnoświatowej działalności edukacyjnej wspierane dobrowolnymi datkami. Świadkowie Jehowy korzystają z nich w czasie działalności kaznodziejskiej, rozpowszechniając je nieodpłatnie w 236 krajach i terytoriach zależnych. Na ogół co miesiąc skupiają się na jednej z publikacji w czasie kampanii rozpowszechniania. Korzystają z nich również na swoich spotkaniach religijnych, na których są one analizowane (głównie za pomocą pytań i odpowiedzi).

Tylko w ciągu minionej dekady łączny nakład wszystkich publikacji Świadków Jehowy wyniósł ponad 20 miliardów egzemplarzy. Ich publikacje i filmy otrzymały liczne nagrody i dyplomy uznania na wystawach, festiwalach, konkursach oraz od stowarzyszeń pozarządowych i rządów kilku krajów[5][6].

[edytuj] Główne publikacje

Okładki wydań Strażnicy z 2008 r. wydawanej obecnie w 188 językach w ponad 42-milionowym nakładzie (foto: wyd. greckojęzyczne)

Dużą wagę Świadkowie Jehowy przywiązują do Pisma Świętego; publikowali wiele jego przekładów, wieloma posługiwali się także w popieraniu propagowanych przez siebie nauk (w Polsce najczęściej katolicką Biblią Tysiąclecia wyd. 1. i 2., pomijając księgi deuterokanoniczne Starego testamentu, zawierające w Starym Testamencie imię Boże Jahwe oraz Biblią Warszawską). Wraz z wydaniem w 1997 r. w j. polskim własnego przekładu Biblii, tzw. Przekładu Nowego Świata, stał się on dominującym tłumaczeniem używanym na zebraniach religijnych i podczas działalności kaznodziejskiej.

[edytuj] Biblie

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, Przekład ten ukazał się do tej pory w nakładzie ponad 166 000 000 egzemplarzy w 96 językach (foto: wersja z przypisami, po portugalsku)
Różne edycje Przekładu Nowego Świata (wydania dużym drukiem, kieszonkowe, standardowe, wydanie w The Emphatic Diaglott, Przekładzie Międzywierszowym Królestwa oraz American Standard Version)

Przekłady wydane nakładem Towarzystwa Strażnica (większość pozycji wydana na zasadzie wykupu licencji przez Towarzystwo Strażnica):

[edytuj] Książki

Podręcznik "Czego naprawdę uczy Biblia?", przy jej pomocy Świadkowie Jehowy prowadzą studia biblijne, wydrukowano go w ponad 140 milionach egzemplarzy w 220 językach oraz 10 wersjach brajlowskich
Książka Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego - zawierająca historię Świadków Jehowy (na zdjęciu po portugalsku).
Książka "Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej", to oprócz Biblii, aktualny podręcznik w Szkole Teokratycznej
Leksykon biblijny Wnikliwe poznawanie Pism
Szczegółowa konkordancja do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata zawiera 16 640 haseł ułożonych alfabetycznie i ponad 349 200 odnośników do wersetów biblijnych
Książka "Rząd" autorstwa Joseph Franklin Rutherford wydana w 1928 roku
Książka "Wyzwolenie" autorstwa Joseph Franklin Rutherford wydana w 1928 roku
Harfa Boża z 1921 roku
Książka Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą! z roku 1920
Przyjdź Królestwo Twoje wydana w roku 1891
Nadszedł czas książka wydana w 1889 roku
Boski plan wieków wydany w 1886 roku

[edytuj] Broszury

[edytuj] Prawdziwa wiara - klucz do szczęśliwego życia

Prawdziwa wiara - klucz do szczęśliwego życia (ang. Real Faith - Your Key to a Happy Life) - 32 str., kolorowo ilustrowana, z 2010 r., dostępna w 73 językach. Według wydawców ma na celu wzbudzić pragnienie poznania Biblii i zaufanie do tej Księgi oraz do Mesjasza. Przeznaczona jest dla muzułmanów. Zawiera 13 rozdziałów.

[edytuj] Czy życie zostało stworzone?

Czy życie zostało stworzone? (ang. Was Life Created?) - 32 str., kolorowo ilustrowana., z 2010 r., dostępna w 103 językach. W 5 częściach (Żyjąca planeta, Kto wymyślił to pierwszy?, Ewolucja - mity i fakty, Nauka a Księga Rodzaju, Czy to ważne w co wierzysz?) omawia biblijną relację o stwarzaniu oraz opinie autorytetów naukowych. Zawiera ponad 60 kolorowych ilustracji i ponad 30 źródeł naukowych. ISBN 978-83-61557-12-8

[edytuj] Pochodzenie życia. Pięć pytań, które warto rozważyć

Pochodzenie życia. Pięć pytań, które warto rozważyć (ang. The Orgin of Life - Five Questions Worth Asking) - 32 str., kolorowo ilustrowana (ponad 30 ilustracji i wykresów) z 2010 r., dostępna w 103 językach. Składa się z 5 części (Skąd się wzięło życie?, Czy proste formy życia są naprawdę proste? , Skąd się wzięły instrukcje zapisane w DNA?, Czy wszystkie organizmy żywe mają wspólnego przodka?, Czy rozsądny człowiek może wierzyć Biblii?). Według wydawców zawiera analizę twierdzeń ewolucjonistów oraz szczegóły budowy komórki. Powołuje się na ponad 50 źródeł naukowych. ISBN 978-83-61557-13-5

[edytuj] Jakie orędzie zawiera Biblia?

Jakie orędzie zawiera Biblia? (ang. The Bible - What Is Its Message?) - 32 str., kolorowo ilustrowana, z 2009 r., dostępna w 130 językach. W 26 częściach omawia pokrótce treść ksiąg biblijnych. Świadkowie Jehowy na jej podstawie rozpoczynają prowadzenie tzw. studiów biblijnych. W listopadzie 2010 r. trwała ogólnoświatowa kampania nieodpłatnego jej rozpowszechniania. ISBN 978-83-61557-03-6

[edytuj] Dzieje Świadków Jehowy w Islandii

Dzieje Świadków Jehowy w Islandii – 32 str., kolorowo ilustrowana, (isl.) z 2006 r., zawiera historię działalności Świadków Jehowy na Islandii. W innych językach opublikowana w Roczniku Świadków Jehowy 2006.

[edytuj] 100 lat nowożytnej historii chrześcijańskich Świadków Jehowy w Grecji

100 lat nowożytnej historii chrześcijańskich Świadków Jehowy w Grecji (ang. 100-Year Modern History of Christian Jehovah's Witnesses in Greece) – 32 str., kolorowo ilustrowana (grec.) z 2005 r. Zawiera informacje dotyczące działalności Świadków Jehowy w Grecji w latach 1905-2005. Rozpowszechniano ją w tym kraju podczas specjalnej kampanii w październiku i listopadzie 2005 r. Na jej podstawie zrealizowano również film informacyjny pod tym samym tytułem, w j. greckim i angielskim.

[edytuj] Czuwajcie!

Czuwajcie! (ang. Keep on the Watch!) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 2004 r., dostępna w 140 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w postaci filmów na wideokasetach i DVD w językach migowych – również w polskim języku migowym oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). W 10 głównych rozdziałach – zdaniem wydawcy – odpowiada na pytania zamieszczone na okładce: Czego wypatrywać?, Dlaczego zwłaszcza teraz? W rozdziałach tych zamieszczono ponad 200 odsyłaczy do wersetów biblijnych. W listopadzie 2004 r. w ramach ogólnoświatowej kampanii jej rozpowszechniania w Polsce udostępniono ponad milion egzemplarzy. ISBN 83-86930-71-3

[edytuj] Dobra nowina dla ludzi ze wszystkich narodów

Dobra nowina dla ludzi ze wszystkich narodów (ang. Good News for People of All Nations ) – z 2004 r., dostępna jest w 45 językach; w trzech edycjach: 96-, 64- (m.in. wydanie w j. polskim) lub 32-str. wydaniu. Zawiera krótką informacje o działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy w wybranych językach (w wyd. polskim w 61 językach). Wewnętrzna strona okładki przedstawia mapę świata, we wstępie podane są informacje jak się nią mają posługiwać głosiciele w rozmowach z obcokrajowcami, a w alfabetycznym spisie wymieniono języki z symbolami publikacji tego wyznania, pomocne w udostępnieniu ich osobom zainteresowanym w jej ojczystym języku. ISBN 83-86930-70-5

[edytuj] Czy znalazłeś drogę do życia wiecznego?

Czy znalazłeś drogę do życia wiecznego? (ang. The Road to Everlasting Life – Have You Found It?) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 2002 r., dostępna w 16 głównych językach afrykańskich. Przeznaczona jest głównie dla mieszkańców Afryki. Podzielona jest na 9 rozdziałów, w których zamieszczono kilkadziesiąt pytań do omawianego zagadnienia, m.in. Czy wszystkie religie nauczają prawdy? Czy Bóg uznaje wszystkie religię? Odrzuć religię fałszywą, praktykuj prawdziwą. Omawia wierzenia i praktyki niektórych religii plemiennych oraz zwraca uwagę wyznawców islamu cytatami z Koranu. Opisuje też postacie biblijne (m.in Jehowę Boga, Jezusa, aniołów, Szatana Diabła, Adama i Ewę, Hioba czy Mojżesza).

[edytuj] Świadkowie Jehowy w Niemczech

Świadkowie Jehowy w Niemczech. 100 lat niemieckiej centrali 1902-2002 (niem. Jehovas Zeugen in Deutschland. 100 Jahre Deutsche - Zentrale 1902-2002. 16 str., kolorowo ilustrowana, z 2002 r., opisująca historię niemieckiego Biura Oddziału.

[edytuj] Świadkowie Jehowy na Litwie

Świadkowie Jehowy na Litwie (Jehovah’s Witnesses in Lithuania) - 16 str., kolorowo ilustrowana, z 2002 r., zawierająca skrótowy opis działalności Świadków Jehowy na Litwie.

[edytuj] Świadkowie Jehowy – Kim są? W co wierzą?

Świadkowie Jehowy – Kim są? W co wierzą? (ang. Jehovah's Witnesses – Who Are They? What Do They Believe?) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 2001 r., dostępna w 89 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (WL) również w wersji on-line[11]. W 8 rozdziałach zawiera podstawowe informacje o religii Świadków Jehowy (historia, wierzenia, organizacja), oraz zamieszczono w niej tzw. "pytania często zadawane przez zainteresowanych". ISBN 83-86930-45-4

[edytuj] Jak prowadzić szczęśliwe życie

Jak prowadzić szczęśliwe życie (ang. A Satisfying Life – How to Attain It) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 2001 r., dostępna w 65 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w językach migowych (na DVD), w wydaniach audio (CD i kasety magnetofonowe) oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Zdaniem wydawcy przeznaczona jest dla osób, które nie wierzą w osobowego Stwórcę i nie uznają żadnych ksiąg spisanych pod Boskim natchnieniem. W każdym z 9 rozdziałów zamieszczono pytania do analizy, oraz wypowiedzi naukowców, historyków, archeologów i pisarzy biblijnych. ISBN 83-86930-51-9

[edytuj] Możesz być przyjacielem Boga!

Możesz być przyjacielem Boga! (ang. You Can Be God's Friend!) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 2000 r., dostępna w 278 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz postaci filmów na wideokasetach i DVD w językach migowych – również w polskim języku migowym oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). W 18 lekcjach (rozdziałach) zawiera podstawowe informacje o wierzeniach Świadków Jehowy, oraz wersety biblijne, na które się powołują. Zdaniem wydawców, jej celem jest zaspokojenie potrzeby, która pojawiła się w wielu częściach świata – chodzi mianowicie o przedstawienie wiedzy biblijnej w jeszcze prostszy sposób (...) dla ludzi niewykształconych lub mających problemy z czytaniem. ISBN 83-86930-40-3

[edytuj] Dzieje Świadków Jehowy w Etiopii

Dzieje Świadków Jehowy w Etiopii - 32 str., z 2000 r. (amhar.), zawiera historię Świadków Jehowy w Etiopii.

[edytuj] Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?

Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? (ang. What Happens to Us When We Die?) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1998 r., dostępna w 72 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). W 11 rozdziałach zawiera – zdaniem wydawcy- biblijne odpowiedzi na pytania "Czym jest naprawdę dusza?", Dlaczego umieramy?", "Jaka jest nadzieja dla umarłych oraz dla żywych?". Każdy rozdział rozpoczyna się cytatem biblijnym, encyklopedycznym, pisarzy lub historyków, podzielony jest na fragmenty do których zamieszczono pytania. Opisuje w skrócie historię koncepcji nauki o nieśmiertelności duszy w religiach Wschodu, judaizmie, chrześcijaństwie i islamie oraz "biblijne relacje o zmartwychwstaniu". ISBN 83-86930-20-9

[edytuj] Poddanie się kierownictwu Boga toruje drogę do raju

Poddanie się kierownictwu Boga toruje drogę do raju (ang. The Guidance of God – Our Way to Paradise) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1998 r., dostępna w 72 językach (po polsku nieopublikowano). Przeznaczona głównie dla muzułmanów. Oprócz wersetów biblijnych zawiera cytaty z Koranu i innych publikacji islamskich. Zawiera 8 głównych tematów m.in. Najświętsze imię Boże, Co mówi Koran o raju i Adamie, Co mówi o Chrystusie Koran, Co o Piśmie Świętym mówi Koran, Co mówi Bóg w Piśmie Świętym a co chrześcijaństwo i judaizm.

[edytuj] Księga dla wszystkich ludzi

Księga dla wszystkich ludzi (ang. A Book for All People) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1997 r., dostępna w 96 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Zawiera 11 rozdziałów, w których zamieszczono ok. 150 wersetów biblijnech. Podano w niej też ok. 80 źródeł i odsyłaczy do opracowań encyklopedycznych, archeologicznych i naukowych. Zdaniem wydawcy omówiono w niej powody, dla których warto czytać Biblię. ISBN 83-86930-11-X

[edytuj] Imię Boże, które pozostanie na zawsze

Imię Boże, które pozostanie na zawsze (ang. The Diwine Name That Will Endure Forever) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1987 r. Dostępna w 96 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Zawiera 7 rozdziałów, w których zamieszczono informacje o imieniu Bożym (Jehowa), w tym zdjęcia z jego imieniem w różnych przekładach Biblii, w rękopisach, w kościołach (w tym w Polsce) czy na monetach. Zdaniem wydawcy, w broszurze omówiono powody, dla których warto używać imienia Bożego. ISBN 83-86930-06-3

[edytuj] Z misją w Afryce

Z misją w Afryce (ang. Mission in Africa) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1997 r. (ang. i fr.) Dokumentuje pomoc humanitarną w 1997 r. przeprowadzoną przez Świadków Jehowy z Belgii, Świadków Jehowy z Francji i współwyznawców w Szwajcarii uchodźcom w Demokratycznej Republice Konga (dawniejszy Zair) o łącznej wartości prawie miliona dolarów. Rozpowszechniano ją głównie wśród urzędników i przedstawicieli środków masowego przekazu.

[edytuj] Czego wymaga od nas Bóg?

Czego wymaga od nas Bóg?! (ang. What Does God Require of Us?) – 32 str., kolorowo ilustrowana (ok. 50), z 1996 r., dostępna w 300 językach, również w wyd. brajlowskich, w postaci filmów na wideokasetach i DVD w j. migowych – również w polskim j. migowym, w formie audio (CD, kasety magnetofonowe) oraz w wersjach elektronicznych na CD (WL) i on-line[12]. W 16 lekcjach (rozdziałach) zawiera podstawowe informacje o wierzeniach Świadków Jehowy, oraz wersety biblijne, na które się powołują. Ma ona – zdaniem wydawców – ma być pomocą przy studiowaniu Biblii. Na początku każdej lekcji umieszczono pytania, na które odpowiada dany fragment broszury, w każdej lekcji podano wersety biblijne na poparcie argumentacji. Jest ona przeznaczona dla osób wierzących w Boga i szanujących Biblię. Świadkowie Jehowy na jej podstawie prowadzą tzw. studia biblijne z osobami które mają problemy z czytaniem lub w ogóle nie opanowali tej umiejętności. ISBN 83-86930-05-5

[edytuj] Na czym polega sens życia? Jak go odnaleźć?

Na czym polega sens życia (ang. What Is the Purpose Of Life? How Can You Find It?) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1995 r.. Dostępna w 80 językach, również w wyd. brajlowskich oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Zawiera 8 rozdziałów, w których zamieszczono wersety biblijne oraz pytania do analizy. Zdaniem wydawcy, odpowiada na pytania:Gdzie szukać odpowiedzi?, Co na temat sensu życia wyjawia Biblia?, Jakie zamierzenie Boże wkrótce się urzeczywistni?. ISBN 83-903551-5-9

[edytuj] Świadkowie Jehowy a wykształcenie

Świadkowie Jehowy a wykształcenie (ang. Jehovah's Witnesses and Education) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1995 r., w 68 językach, również w wydaniach brajlowskich oraz w wersji elektron. na CD (WL). Zawiera 6 tematów: "Co Świadkowie Jehowy sądzą o wykształceniu", "Programy wychowawcze", "Różnice religijne wyzwaniem", "Zasady moralne zasługujące na szacunek", "Rola rodziców", "Zakończenie". Broszurę tę wydano po to, aby pomóc pedagogom lepiej zrozumieć uczniów będących Świadków Jehowy. ISBN 83-903551-2-4

[edytuj] Jak znaleźć trwały pokój i szczęście?

Jak znaleźć trwały pokój i szczęście? (ang. Lasting Peace and Happiness – How to Find Them) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1995 r. (w j. angielskim, chińskim, chińskim uproszczonym, kurdyjskim, wietnamskim i włoskim), również w wersji audio na kasetach magnetofonowych. Przeznaczona szczególnie dla Chińczyków i buddystów, opisuje Biblię, najważniejsze wydarzenia opisane w niej, powołując się na publikacje buddyjskie oraz działalność Świadków Jehowy.

[edytuj] Twoi sąsiedzi – Świadkowie Jehowy. Kim oni są?

Twoi sąsiedzi – Świadkowie Jehowy. Kim oni są? – 32 str., z 1995 r. (niem.). Zawiera informacje i wyniki zaczerpnięte z ankiety przeprowadzonej w 1994 r., w której wzięło udział ok. 146 tysiecy niemieckich Świadków Jehowy. Dotyczyła ona m.in. ich przekroju wiekowego, sytuacji rodzinnej, wykształcenia, ilości przeznaczanego czasu na wypoczynek i działalność religijną. Wiele miejsca zajmuje sprawa pewnego dziecka urodzonego w 1991 r. z małą dziura w sercu i jego skutecznej operacji wykonanej bez przetaczania krwi, wbrew opinii niektórych mediów, przeinaczających ten fakt. W Niemczech rozpowszechniono ok. 1,8 mln. egz.

[edytuj] Świadkowie Jehowy w Bułgarii

Świadkowie Jehowy w Bułgarii – 32 str., z 1995 r. (bułg). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Udostępniano ją głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.

[edytuj] Gdy umrze ktoś bliski

Gdy umrze ktoś bliski (ang. When Someone You Love Dies) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1994 r., dostępna w 112 językach, również w wyd. brajlowskich, w postaci filmów na wideokasetach i DVD w j. migowym oraz w wersji audio (kasety magnetofonowe) i w wersji elektronicznej na CD (WL). W 5 głównych rozdziałach – zdaniem wydawcy – udziela pokrzepiające odpowiedzi zaczerpnięte z Pisma Świętego: Jaka jest nadzieja dla umarłych?, zawiera również dodatki n.p: "Fazy odczuwania smutku", "Rozpacz matek, które poroniły lub urodziły martwe dzieci", "Zespół nagłej śmierci niemowląt – jak stawić czoło rozpaczy", "Kilka rad jak sobie radzić ze smutkiem", "Jak pomóc dzieciom, gdy stracą kogoś bliskiego", "Wersety, które niosą pokrzepienie". W rozdziałach tych zamieszczono ponad 100 odsyłaczy do wersetów biblijnych, do każdego rozdziału zamieszczono kilka pytań do rozważenia. ISBN 83-86930-52-7

[edytuj] Świadkowie Jehowy w Austrii

Świadkowie Jehowy w Austrii – 32 str., z 1994 r. (niem.). Zdaniem wydawców ma stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Dostarczono ją głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.

[edytuj] Dlaczego powinniśmy oddawać cześć Bogu w miłości i w prawdzie?

Dlaczego powinniśmy oddawać cześć Bogu w miłości i w prawdzie? (ang. Why Should We Worship God in Love and Truth) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1993 r. w 7 językach (angielski, francuski, gudżaracki, hiszpański, holenderski, pendżabski i włoski). Przeznaczona jest głównie dla hindusów. Podzielona jest na 10 głównych rozdziałów, opisuje święte pisma hinduskie, wierzenia, bóstwa i mitologię hinduską, zawiera również słownik pojęć hinduskich i bibliografię. Zwraca również uwagę na Biblię i studiowanie jej z pomocą Świadków Jehowy.

[edytuj] Świadkowie Jehowy w Czechach

Świadkowie Jehowy w Czechach – 32 str., z 1993 r. (czes). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy wtym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Udostępniano ją głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.

[edytuj] Świadkowie Jehowy na Węgrzech

Świadkowie Jehowy na Węgrzech – 32 str., z 1993 r. (zrew. w 1996 r.) (węg.). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Udostępniano ją głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.

[edytuj] Świadkowie Jehowy w Grecji

Świadkowie Jehowy w Grecji – 32 str., z 1993 r. (grec. duży i mały format). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez tamtejszy kler prawosławny oraz uzyskanie większego zrozumienia wśród szczerze usposobionych przedstawicieli władz Grecji. Udostępniało ją ponad 200 Świadków Jehowy uznanych oficjalnie za kaznodziejów oraz szereg prawników wraz z zestawem dokumentów poświadczających, że prześladowanie Świadków Jehowy nie ma żadnych podstaw prawnych. Złożyli oni wizyty komendantom policji, burmistrzom, prokuratorom, bibliotekarzom i innym urzędnikom. Rozpowszechnili przeszło 1000 książek Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego i 1600 owych broszur.

[edytuj] Świadkowie Jehowy w Turcji

Świadkowie Jehowy w Turcji (tr. Yehova'nın Şahitlerinin Türkiye'deki Tarihi) – 16 str.,, kolorowo ilustrowana, z 1993 r. (tur.). Zawiera informacje dotyczące historii i kwestii prawnych działalności Świadków Jehowy w tym kraju. Istnieje również skrót informacji zawartych w tej broszurze w wersji on-line w języku tureckim i angielskim[13]..

[edytuj] Czy nastanie kiedyś świat bez wojen?

Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (ang. Will There Ever Be World Without War?) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1992 r. dostępna w 24 językach (po polsku brak). Przeznaczona głównie dla wyznawców judaizmu. Podzielona jest na 6 głównych tematów, omawia: spełnianie proroctw biblijnych na starożytnym narodzie izraelskim; historię starożytnego Izraela, imię Boga (Jehowa); opisuje różnice na temat duszy pomiędzy Pismami Hebrajskimi a naukami rabinicznymi; omawia sprawę Mesjasza; historię Holokaustu. Zawiera w większości wersety z Pism Hebrajskich.

[edytuj] Duchy zmarłych – czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją?

Duchy zmarłych – czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją? (ang. Spiritis of the Dead – Can They Help You or Harm You? Do they Really Exist?) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1991 r., dostępna w 85 językach, również w wyd. brajlowskich i w postaci filmów na wideokasetach i DVD w j. migowych oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Zawiera 10 tematów. Zdaniem wydawców odpowiada za pomocą Biblii na pytania Czy istotnie zmarli żyją? A jeśli nie, to kto się podaje za duchy zmarłych?. ISBN 83-86930-85-3

[edytuj] Jak rozpoczynać i prowadzić rozmowy biblijne

Jak rozpoczynać i prowadzić rozmowy biblijne (ang. How to Start and Continue Bible Discussions) – 16 str., z 1991 r. dostępna w 25 językach, w których nie został wydany jeszcze podręcznik Prowadzenie rozmów na podstawie Pism. Zawiera Wstępy przydatne w służbie polowej i Jak reagować na wypowiedzi mające na celu przerwanie rozmowy – tematy zaczerpnięte z ww. publikacji przeznaczonej dla głosicieli.

[edytuj] Ciekawe szczegóły ze sprawozdania z różnych krajów opublikowane w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1990

Ciekawe szczegóły ze sprawozdania z różnych krajów opublikowane w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1990 – 32 str., kolorowo ilustrowana, wydana w j. polskim w 1990 r. oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Zawiera informacje z pierwszej części niepublikowanego jeszcze w tym czasie po polsku Rocznika Świadków Jehowy na rok 1990. Zamieszczono w niej m.in. informacje o kongresie międzynarodowym p.h. "Prawdziwa pobożność", który odbył się w 1989 r. w Polsce (Chorzów, Poznań i Warszawa).

[edytuj] Jak krew może ocalić twoje życie?

Jak krew może ocalić twoje życie? (ang. How Can Blood Save Your Life?) - 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1990 r. dostępna w 70 językach oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Według wydawców omawia moralne i medyczne aspekty użycia krwi, które są bezpośrednio związane z odpowiedzią na pytanie, jak można ocalić najcenniejsze dobro: swoje życie. Zawiera 4 główne tematy: Krew - niezbędna do życia; Jak dalece bezpieczne są transfuzje krwi; Inne rozwiązania; Przysługuje Ci prawo wyboru; Krew, która naprawdę ratuje życie oraz dodatek z dwóch artykułów z przedruków czasopism medycznych.

[edytuj] Świadkowie Jehowy a szkoła

Świadkowie Jehowy a szkoła (ang. School and Jehovah's Witnesses) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1990 r., dostępna w 58 językach oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Zawiera 9 tematów. Broszurę tę wydano po to, żeby ułatwić zrozumienie i współpracę między Świadkami Jehowy a władzami szkolnymi". Wydawcy zapewniają, że chcieli "przez tę broszurę zapoznać władzę szkolne i nauczycieli z wierzeniami Świadków Jehowy, decydującymi o ich udziale w zajęciach szkolnych.

[edytuj] Artykuły do studium

Artykuły do studium (ang. Study Articles) – 84 str. kolorowo ilustrowana wydana w j. polskim w 1989 r., dostępna również w wersji elektronicznej na CD (WL). Zawiera 13 artykułów do studium na zebraniu studium Strażnicy z przełomu lat 1988/89 nie opublikowane w Strażnicy po polsku, związku z ówczesnym przystosowaniem wydawania edycji polskiej jednocześnie z edycją angielską. Istnieją również wydania w językach, w których przystosowywano daną edycję językową z publikowaniem równocześnie z edycją angielską. W roku 1916 opublikowano w j. rumuńskim broszurę Wybrane artykuły ze "Strażnicy" zawierające wybrane artykuły z edycji angielskiej.

[edytuj] Czy wierzyć w Trójcę?

Czy wierzyć w Trójcę? (ang. Should You Believere in the Trinity?) - 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1989 r., dostępna w 90 językach, również w wersji elektronicznej na CD (WL). Zawiera 9 tematów. Według wydawców odpowiada na pytania Czym właściie jest Trójca?, Czy naucza o niej Biblia?, Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym i wchodzi w skład Trójcy? ISBN 83-904630-9-1

[edytuj] Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na całym świecie

Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na świecie (ang. Jehovah's Witnesses – Unitedly Doing God's Will Worldwide) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1986 r. (pol. - 1988 r.), dostępna w 79 językach oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). W 15 rozdziałach zawiera podstawowe informacje o religii Świadków Jehowy (historia i organizacja), do każdego rozdziału zadano kilka pytań powtórkowych. Jak sami wydawcy podkreślają, celem wydania tej broszury jest umożliwienie (...), bliższego zapoznania się z działalnością Świadków Jehowy oraz z podejmowanymi przez nich staraniami, aby pomagać ludziom w pogłębianiu wiedzy biblijnej

[edytuj] Codzienne badanie Pism

Examinando las Escrituras diariamente.JPG

Codzienne badanie Pism (ang. Examining the Scriptures Daily) – 122 str. coroczna publikacja. Pierwsze wydanie opublikowano w 1986 r. (pol. w 1987 r.), dostępna w 115 językach, również w wydaniach brajlowskich, odbitych dużym drukiem oraz w wersji elektronicznej na CD (WL), on-line (PDF). Zawiera tzw. "teksty dzienne i komentarze". Po wstępie i omówieniu myśli przewodniej na dany rok (wersetu biblijnego tzw. "tekstu rocznego" - zmieniającego się co rok), na każdy dzień w roku zamiesczono werset biblijny wraz z krótkim do niego komentarzem zaczerpniętym z opublikowanych (rok wcześniej) artykułów ze Strażnicy. Historia publikacji tzw. tekstów dziennych sięga 1905 r., kiedy to opublikowano książkę Niebiańska manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary, w latach 1927 - 1985 teksty dzienne publikowane były w Roczniku (w Polsce w postaci broszurki Teksty dzienne i komentarze). Świadkowie Jehowy są zachęcani, aby codziennie omawiać werset biblijny, korzystając z tej publikacji. Tak czynią wszyscy wolontariusze rodziny Betel w czasie tzw. Porannego wielbienia, przy śniadaniu.

[edytuj] Dobra nowina dla wszystkich narodów

Dobra nowina dla wszystkich narodów (ang. Good News for All Nations) – 64 str., z 1983 r. (pol. w 1995 r.), dostępna w 38 językach. Zawiera krótką informacje o działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy w wybranych 61 językach. We wstępie podane są informacje jak się nią mają posługiwać głosiciele w rozmowach z obcokrajowcami, a w spisie wymienione są języki, środkowa wkładka zawiera ilustracje. ISBN 83-904630-0-8

[edytuj] Czy możesz odnieść zwycięstwo nad śmiercią?

Czy możesz odnieść zwycięstwo nad śmiercią? (ang. Victory Over Death-Is It Possible for You?) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1986 r., dostępna w 10 językach (po polsku brak). Przeznaczona jest głównie dla hindusów. Opisuje przyczyny śmierci, grzech Adama i Ewy i odkupienie przez Jezusa Chrystusa. Podzielona jest na 48 fragmentów do których zamieszczono pytania. Zawiera cytaty z Biblii i publikacji hinduskich.

[edytuj] Rząd, który ustanowi raj

Rząd, który ustanowi raj (ang. The Government That Will Bring Paradise) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1985 r., dostępna w 62 językach także alfabetem Braille'a (po polsku brak). Zawiera ponad 50 ilustracji, do których podaną krótkie objaśnienie wersetów biblijnych. Opisuje w skrócie historię biblijną od Adama i Ewy poprzez patriarchów do Jezusa Chrystusa, jego działalność na ziemi i zamierzenie co do przyszłości.

[edytuj] Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi!

Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi! (ang. Enjoy Life on Earth Forever!) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1982 r. (pol. w 1995 r.), dostępna w 260 językach w nakładzie ponad 155 milionów egzemplarzy. Zawiera 76 ilustracji (w 10 głównych tematach) z podanymi wersetami biblijnymi. Przeznaczona jest ona – zdaniem wydawcy – dla osób, które słabo czytają, przedstawia nauki biblijne, głoszone przez Świadków Jehowy. ISBN 83-903551-6-7

[edytuj] Przykładaj się do czytania i pisania

Przykładaj się do czytania i pisania (ang. Apply Yourself to Reading and Writing) – 96 lub 64 str. kolorowo ilustrowana, z 1982 r., dostępna w 29 językach (po polsku brak). Przeznaczona do nauki języka od podstaw. Korzysta się podczas specjalnego kursu czytania i pisana w ramach Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej w krajach, gdzie panuje analfabetyzm, półanalfabetyzm lub gdzie przebywa wielu obcojęzycznych emigrantów.

[edytuj] Czas na prawdziwe poddanie się woli Bożej

Czas na prawdziwe poddanie się woli Bożej (ang. The Time for True Submission to God) – 64 str., z 1982 r., dostępna w 30 językach (po polsku brak). Przeznaczona jest głównie dla muzułmanów. Oprócz wersetów biblijnych zawiera cytaty z Koranu i innych publikacji islamskich. Zawiera 19 krótkich tematów, do których zamieszczono pytania. Zwraca uwagę na Boga, postacie biblijne (m.in.:Adam, Mojżesz, Jezus Chrystus), na monoteizm i Biblię.

[edytuj] W poszukiwaniu Ojca

W poszukiwaniu Ojca (ang. In Search of a Father) – 32 str., ilustrowana publikacja, z 1982 r., dostępna w 11 językach (po polsku brak). Przeznaczona jest głównie dla buddystów informuje m.in. o dziełach stwórczych Boga i Jego zamierzeniu wobec ludzi.

[edytuj] Od Kurukszety do Armagedonu – i twego ocalenia

Od Kurukszety do Armagedonu – i twego ocalenia (ang. From Kurukshetra to Armageddon - And Your Survival) – 32 str., ilustrowana, z 1982 r., dostępna w 11 językach (po polsku brak). Przeznaczona jest głównie dla hinduistów, informuje m.in. o zamierzeniu Boga wobec ludzi. Podzielona jest na 52 fragmenty, do których zamieszczono pytania do odpowiedzi.

[edytuj] Odpowiedzi na 20 pytań dotyczących Świadków Jehowy

Odpowiedzi na 20 pytań dotyczących Świadków Jehowy – 32 str. w j.duńskim z 1980 r. Zawiera 20 najczęściej zadawanych pytań na temat organizacji i wierzeń Świadków Jehowy i odpowiedzi na podstawie Biblii.

[edytuj] Ścieżka prawdy Bożej wiodąca do wyzwolenia

Ścieżka prawdy Bożej wiodąca do wyzwolenia (ang. The Path of Divine Truth Leading to Liberation) – 32 str., ilustrowana, z 1980 r., dostępna w 12 językach (po polsku brak). Przeznaczona jest głównie dla hindusów. W 51 fragmentach, do których zamieszczono pytania, omawia m.in. biblijną relację o pochodzeniu życia i początkową biblijną historię człowieka oraz biblijną nadzieję na przyszłość.

[edytuj] Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku

Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku (ang. Jehovah's Witnesses in the Twentieth Century) – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1978 r., zrew. w 1989 r., dostępna w 76 językach oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). W 8 rozdziałach zawiera podstawowe informacje o religii Świadków Jehowy (historia, wierzenia, organizacja), oraz zamieszczono w niej tzw. "pytania często zadawane przez zainteresowanych".

[edytuj] Czy istnieje Bóg, który troszczy się o nas?

Czy istnieje Bóg, który troszczy się o nas? (ang. Is there A God Who Cares?) – 32 str., ilustrowana, z 1975 r. (pol. w 1978 r.) w 65 językach oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Podzielona jest na 41 fragmentów, w których zamieszczono wersety biblijne i pytania. Zdaniem wydawców odpowiada na pytania zamieszczone na okładce publikacji: "Dlaczego Bóg dopuszcza zło?" i "Czy życie będzie kiedykolwiek wolne od zmartwień?".

[edytuj] Bezpieczna przyszłość – jak ją sobie zapewnić

Bezpieczna przyszłość – jak ją sobie zapewnić (ang. A SecureFuture-How You Can Find It) – 32 str., ilustrowana, z 1975 r. (pol. w 1977 r.) w 65 językach oraz w wyd. brajlowskich i w wersji elektronicznej na CD (WL). Podzielona jest na 47 fragmentów, w których zamieszczono wersety biblijne i pytania. Zdaniem wydawców broszura pozwoli poznać w jaki sposób sama Biblia jest w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące życia.

[edytuj] Biblijne tematy do rozmów

Biblijne tematy do rozmów (ang. Bible Topisc for Discussion) – 32 str., z 1977 r., dostępna w 160 językach (w 69 językach dołączona obecnie jako dodatek do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata) oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Zawiera alfabetycznie (Armagedon-Życie) pogrupowane główne tematy biblijne (hasła) z odnośnikami do wersetów biblijnych.

[edytuj] Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych

Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych – 78 str. wydana tylko w j. polskim w 1975 r. Dostępna również w wersji elektronicznej na CD (WL). Jest to przedruk artykułu o działalności Świadków Jehowy do roku 1974 w Niemczech, opublikowany w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1974 (niewydawany w tym czasie jeszcze po polsku). Opisuje historię niemieckich Świadków Jehowy od ich pojawienia się, poprzez lata I i II wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem prześladowań za czasów hitleryzmu) i okres powojenny.

[edytuj] Co ludzie chcą wiedzieć o Świadkach Jehowy?

Co ludzie chcą wiedzieć o Świadkach Jehowy? (fr. Questions que les gens se posent au sujet des Témoins de Jéhovah) – 32 str., (fran.) z 1976 r. Zawiera 37 najczęściej zadawanych pytań na temat organizacji i wierzeń Świadków Jehowy i odpowiedzi na podstawie Biblii.

[edytuj] Skuteczne przedstawianie dobrej nowiny

Skuteczne przedstawianie dobrej nowiny – 32 str., z 1962 r. Zawiera tematy: Podstawowe zalety dobrych kazań, Odpieranie zarzutów przy drzwiach i W co wierzą Świadkowie Jehowy, posługiwali się nią głosiciele w czasie rozmów z ludźmi na tematy biblijne i swoich wierzeń, w latach 60. i 70. XX w. Obecnie korzystają oni z publikacji: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism lub Biblijne tematy do rozmów.

[edytuj] Głoszenie i nauczanie w pokoju i jedności

Głoszenie i nauczanie w pokoju i jedności (ang. Preaching and Teaching in Peace and Unity) – 56 str., 1960 r., zawiera wskazówki organizacyjne dotyczące Świadków Jehowy i ich działalności w latach 60. XX w. Obecnie aktualne zrewidowane wskazówki zawiera książka Zorganizowani do spełniania woli Jehowy.

[edytuj] "Oto wszystko nowe czynię"

"Oto wszystko nowe czynię (ang. Look! I Am Making All Things New") – 32 str., kolorowo ilustrowana, z 1959 r., zrew. w 1986 r. (pol. w 1987 r.). Dostępna w 88 językach, również w wyd. brajlowskich, także w postaci filmu w j. migowych oraz w wersji elektronicznej na CD (WL). Zdaniem wydawcy odpowiada ona na podstawie Biblii na pytania n.p: Czym wyróżnia się Biblia?, Czego można dowiedzieć się o Bogu (...) o Jezusie Chrystusie, Dlaczego Bóg toleruje zło?, Dlaczego człowiek umiera?, Co się dzieje z umarłymi?, Gdzie i jak nastąpi zmartwychwstanie?, Jak można się przygotować do życia wiecznego w Raju?[14].

[edytuj] Naucz się czytać i pisać

Naucz się czytać i pisać (ang. Learn to Read and Write) – z 1958 r., dostępna w 6 językach. Przeznaczona do nauki języka od podstaw. Korzystano z niej podczas specjalnego kursu czytania i pisana w ramach Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej w krajach, gdzie panuje analfabetyzm. Obecnie zrewidowana jej treść znajduje się w broszurze Przykładaj się do czytania i pisania.

[edytuj] Królestwo Boże panuje - czy koniec świata jest bliski?

Królestwo Boże panuje - czy koniec świata jest bliski? (ang. God's Kingdom Rules - Is the World's End Near?) - 32 str., z 1958 r. (pol. w 1959 r.). Dostępna w 68 językach. Zawiera przemówienie wygłoszone 3 sierpnia 1958 na nowojorskim kongresie międzynarodowym do 253 922 obecnych, zaraz po jego zakończeniu bezpłatnie udostępniono 500 000 egz. Zawiera liczne wersety biblijne i podzielona jest na 53 fragmenty, do których zamieszczono pytania.

[edytuj] "Ta dobra nowina o Królestwie"

"Ta dobra nowina o Królestwie (ang. This Good News of the Kingdom") – 32 str., z 1954 r. (pol. w 1955 r.), dostępna w 62 językach w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy. Tytuł oparty jest na wersecie z Ewangelii Mateusza 24:14. Zawiera liczne wersety biblijne i podzielona jest na 52 fragmenty, do których zamieszczono pytania. Opisuje niektóre wierzenia Świadków Jehowy.

[edytuj] Drogą Boża jest miłość

Drogą Bożą jest miłość (ang. God's Way Is Love) – 32 str., z 1952 r. (pol. w 1953 r.), dostępna w 62 językach w nakładzie 50 milionów egzemplarzy. Tytuł oparty jest na wersecie z 1 Listu Jana 4:16 :Bóg jest miłość (Biblia ks. Wujka). Zawiera liczne teksty biblijne zaczerpnięte z polskich (Biblia ks. Wujka, Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego) i angielskich przekładów (Douay-Rheims Version, Ronald A. Knox Version). W 55 fragmentach, do których zamieszczono pytania, zawiera drukowaną wersję odczytu wygłoszonego na kongresach w 1952 r. Zdaniem wydawców broszura pokazuje jak przekłady Słowa Bożego opisują cudowne dzieła Boże, które dowodzą, że 'drogą Bożą jest miłość', i pokazuje, jakie błogosławieństwa przygotowane są dla wiernych ludzi przez rozrządzenia Boże.

[edytuj] Czy religia sprosta kryzysowi świata?

Czy religia sprosta kryzysowi świata? (ang. Will Religion Meet the World Crisis?) – 32 str., z 1950 r. (pol. w 1951 r.), dostępna w 62 językach w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy. Zdaniem wydawcy zawiera biblijne odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje prawdziwa religia i czy ona zatryumfuje?.

[edytuj] Czy możesz na wieki szczęśliwie żyć na ziemi?

Czy możesz na wieki szczęśliwie żyć na ziemi? (ang. Can You Live Forever in Happiness on Earth?) – 32 str., z 1951 r. (pol. w 1953 r.). Dostępna w 62 językach w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1950 r. Kieruje uwagę na Królestwo Jehowy Boga.

[edytuj] Obrona i prawne ugruntowanie dobrej nowiny

Obrona i prawne ugruntowanie dobrej nowiny (ang. Defending and Legally Establing the Goods News) – z 1950 r., zawiera uaktualnione streszczenia rozpraw sądowych z udziałem Świadków Jehowy, oraz szczegółowo przedstawia biblijne uzasadnienie postępowania w danej sprawie.

[edytuj] Królestwo – nadzieja całej ludzkości

Królestwo – nadzieja całej ludzkości (ang. The Kingdom Hope of All Mankind) – 32 str. z 1949 r. (pol. w 1951 r.), dostępna w 58 językach w nakładzie 50 milionów egz. Publikacja zawiera przedruk odczytu kongresowego Świadków Jehowy z 1949 r., pod tym samym tytułem. Oparte jest na biblijnym tekście przewodnim z Listu do Rzymian 8:24.

[edytuj] Nieprzemijający władca wszystkich narodów

Nieprzemijający władca wszystkich narodów (ang. Permanent Governor of All Nations) – 32 str., z 1948 r. (pol. w 1949 r.). Dostępna w 58 językach. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1948 r., opublikowany w nakładzie 50 milionów egz. Kieruje uwagę na Jezusa Chrystusa jako Króla ustanowionego przez Jehowę Boga.

[edytuj] Radość dla wszystkiego ludu

Radość dla wszystkiego ludu (ang. The Joy of All the People) - 32 str. z 1947 r. (pol. w 1949 r.)., dostępna w 57 językach. Zawiera przemówienia, które wygłosił Nathan Knorr podczas okołoziemskiej podróży, którą odbył w 1947 r.

[edytuj] Wolność w Nowym Świecie

Wolność w nowym świecie (ang. Freedom in the New World) – 32 str., z 1943 r., dostępna w 55 językach. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1943 r., opublikowany w nakładzie 50 milionów egz. Kieruje uwagę na Królestwo Jehowy Boga.

[edytuj] Walka o wolność na domowym froncie

Walka o wolność na domowym froncie (ang. Fighting for on the Home Front) – 32 str. z 1943 r., dostępna w 55 językach. W podtytule zawiera tekst Miłośnicy wolności wrzuceni do lwów, zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1943 r., opublikowany w nakładzie 50 milionów egz. Opisuje prześladowania Świadków Jehowy w latach 30. i 40. XX w. i "wskazuje na trwałą wolność w Królestwie Jehowy Boga".

[edytuj] Wolność wyznania

Wolność wyznania (ang. Freedom of Worshipt) – z 1943 r., każdy Świadek Jehowy otrzymał egzemplarz tej broszury, którą dokładnie studiowano w zborach na zebraniach służby. Zawiera streszczenia rozpraw, oraz szczegółowo przedstawiała biblijne uzasadnienie takiego postępowania w danej sprawie.

[edytuj] W obronie sług Jehowy

W obronie sług Jehowy (ang. Jehovah's Servants Defended) – z 1941 r., omawia ponad 50 spraw sądowych, które Świadkowie Jehowy wygrali, łącznie z innymi rozpatrywanymi wówczas przez Sąd Najwyższy USA. Wyjaśniono, jak odnieść pożytek z tych precedensów prawnych.

[edytuj] Porządek rozprawy sądowej

Porządek rozprawy sądowej (ang. Order of Trial) – z 1939 r., zawiera wskazówki dla Świadków Jehowy, która zaznajamiała ich z zasadniczymi procedurami prawnymi w ówczesnym okresie. Był to przedruk informacji pod tym samym tytułem zamieszczonymi w Roczniku Świadków Jehowy 1933.

[edytuj] Porady dla głosicieli Królestwa

Porady dla głosicieli Królestwa (ang. Advice for Kingdom Publishers) – z 1939 r., zawiera wskazówki dla Świadków Jehowy, które miały ułatwić im walkę prawną przed ówczesnymi sądami.

[edytuj] Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo (ang. Safety) – 32 str. z 1937 r., dostępna w 45 językach. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w Columbus, w stanie Ohio w USA, 19 września 1937 r., wskazuje na biblijne wersety opisujące przyczyny braku bezpieczeństwa i trwałe bezpieczeństwo pod wodzą Chrystusa, sprawiedliwego Króla świata oraz specjalne oświadczenie powzięte na tym zgromadzeniu.

[edytuj] Pociecha

Pociecha (ang. Uncovered) – 32 str. 1937 r., dostępna w 45 językach. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresie w Paryżu 22 sierpnia 1937 r. Celem przemówienia jest pocieszanie ludzi miłujących sprawiedliwość. Zawiera również oświadczenie powzięte na tym zgromadzeniu.

[edytuj] Wzorcowe studium

Wzorcowe studium (ang. Model Study) – wydana po raz pierwszy w 1937 r. (Nr 1), potem w 1939 r. (Nr 2) oraz 1941 r. (Nr 3). Wydano, aby "pomóc ludziom należycie pojąć podstawowe zagadnienia biblijne i przeanalizować ich podstawy biblijne". Używano ich na spotkaniach z zainteresowanymi wierzeniami Świadków Jehowy. Zawiera pytania i odpowiedzi oraz wspierające je wersety biblijne. Najpierw prowadzący odtwarzał z płyty gramofonowej (lub z kilku płyt) zapowiedziane wykłady, by wszyscy mogli wysłuchać całości wywodów. Potem następowała dyskusja na podstawie materiału z broszury. Tego rodzaju studia początkowo organizowano tam, gdzie mogła się zebrać grupa zainteresowanych, potem zaczęto je prowadzić również w gronie rodziny oraz z pojedynczymi osobami.

[edytuj] Kryzys

Kryzys (ang. The Crisis) – z 1933 r., zawierająca trzy przemówienia radiowe wygłoszone przez Josepha Rutherforda w USA. W Szwajcarii rozpowszechniana była w szczególny sposób. Reklamujące ją ulotki zostały zrzucone na Berno, a głosiciele w tym samym czasie proponowali ją na ulicach przechodniom.

[edytuj] Ucieczka do Królestwa

Ucieczka do Królestwa (ang. Espace to the Kingdom) – 64 str., z 1933 r., dostępna w nakładzie ponad 140 milionach egz. w 58 językach. Zawiera trzy artykuły objaśnione przez Josepha Rutheforda: Ucieczka, Skutki "roku świętego" na pokój i dobrobyt i Błogosławieństwa Królestwa dla ludu. Według wydawców treść broszury dowodzi na podstawie Słowa Bożego ponad wszelką wątpliwość, że największa wojna wszech czasów szybko się zbliża, pokazane jest że tzw. 'rok święty' [1933] nie da żadnego schronienia, Królestwo Boże pod panowaniem Chrystusa nastało i objawia drogę ucieczki i błogosławieństwa dla wszystkich, którzy słuchają jego praw.

[edytuj] ABC Złotego Wieku

ABC Złotego Wieku (ang. The Golden Age ABC) – ilustrowana, z 1920 r., rzeznaczona dla rodziców i zdaniem wydawcy służyła im do uczenia swych dzieci podstawowych zagadnień biblijnych i wszczepiania przymiotów chrześcijańskich. Oparta była na ukazującej się w owym czasie w czasopiśmie Złoty Wiek (obecnie Przebudźcie się!) rubryce Studium biblijne dla młodzieży, która zawierała pytania oraz wersety biblijne, w których można było znaleźć na nie odpowiedzi.

[edytuj] Inne broszury

[edytuj] Traktaty

[edytuj] Wiadomości Królestwa

[edytuj] Śpiewniki

[edytuj] Sprawozdania ze zgromadzeń Świadków Jehowy

[edytuj] Filmy, wideokasety i DVD

Afisz Fotodramy Stworzenia - pierwszego filmu Towarzystwa Strażnica z 1914 roku

[edytuj] Świadkowie Jehowy. Historia żywej wiary

Świadkowie Jehowy. Historia żywej wiary (ang. Jehovah's Witnesses. Faith in Actions) - seria filmów dokumentalnych o historii działalności świadków Jehowy. Pierwszą część z trzech części (Z ciemności ku światłości) (2010), dostępna w 40 językach.

[edytuj] Cudowne dzieła stwórcze ukazują chwałę Boga

Cudowne dzieła stwórcze ukazują chwałę Boga (ang. The Wonders of Creation Reveal God's Glory) - 32 min. (55 min. z dodatkami i zdjęciami) (2008; DVD 2009), dostępny w 32 językach. Ukazuje "dzieła stwórcze Jehowy Boga"; zawiera również 20 minutowe dodatki: Światło i kolor, Wzory, Woda i Życie zaprojektowane, a także zdjęcia 18 galaktyk, mgławic i gromad gwiazd (2,40 min).

[edytuj] Czy chciałbyś poznać prawdę?

Czy chciałbyś poznać prawdę? - wydany w j. migowym (w tym w polskim j. migowym) (2008), na DVD oraz w wersji on-line. Jest to tłumaczenie traktatu o identycznym tytule wydanego w ponad 400 językach i rozpowszechnianego w 235 krajach jesienią 2008 r. Zdaniem wydawców film odpowiada na na podstawie Biblii na 6 podstawowych pytań: Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy?, Czy wojny i cierpienia kiedyś się skończą?, Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?, Czy jakaś nadzieja dla umarłych?, Jak modlić się do Boga, żeby zostać wysłuchanym?, Jak prowadzić szczęśliwe życie?.

[edytuj] Kres religii fałszywej jest bliski!

Kres religii fałszywej jest bliski! (ang. The End of False Religion Is Near!) – w amerykańskim i brazylijskim j. migowym, (2007), DVD oraz wersji on-line. Jest to tłumaczenie traktatu nr 37 o identycznym tytule wydanego w ponad 400 językach i rozpowszechnionego na całym świecie w nakładzie prawie miliarda egzemplarzy. Zdaniem wydawców film odpowiada na pytania Jak rozpoznać religię fałszywą? Jaki będzie jej kres? Jak się to odbije na tobie? oraz Jak rozpoznać religię prawdziwą?[16]

[edytuj] Budowanie Sal Królestwa przyczynia się do rozwoju prawdziwego wielbienia

Budowanie Sal Królestwa przyczynia się do rozwoju prawdziwego wielbienia (ang. Jehovah's Witnesses Building Kingdom Halls Around the World) – (2006), DVD i wersji on-line (skrót). Dostępny w 18 językach. Ukazuje budowę kilku z przeszło 14 000 Sal Królestwa realizowanych od 1997 r. przez wolontariuszy z Międzynarodowego Programu Budowlanego w krajach uboższych Ameryki Łacińskiej i Południowej, Afryki, Azji i Oceanii[17].

[edytuj] Świadkowie Jehowy – zorganizowani do głoszenia dobrej nowiny

Świadkowie Jehowy – zorganizowani do głoszenia dobrej nowiny (ang. Jehovah's Witnesses – Organized to Share the Good News) – 30 min. dokumentalny, (2006; pol. 2007). Dostępny w 41 językach (również w wersji on-line oraz j.migowych). Ukazuje obecną strukturę organizacyjną tego wyznania, m.in.: prowadzoną przez nich zorganizowaną ogólnoświatową działalność kaznodziejską, głosicieli, misjonarzy Szkoły Gilead, sposoby kierowania ich organizacją religijną, niektóre z ponad 100 Biur Oddziału, ich Komitety i pracujących tam wolontariuszy, wydawania przez nich publikacji. Wyjaśniono czym zajmują się np. grupy odwiedzające chorych, komitety łączności ze szpitalami, służba informacji o szpitalach, dział służby, dział zgromadzeń, szybkościowe budowy miejsc zgromadzeń religijnych, jak również niektóre z przeprowadzanych przez nich szkoleń. Przedstawiono m.in. organizację w ich Biurze Głównym, w ich największej drukarni, w Centrum Szkoleniowym, a także inne ich największe drukarnie oraz ich miejsca spotkań, ich budowę i prowadzonę w nich zgromadzenia religijne, a także finansownie ich działalności z dobrowolnych datków. Motto filmu zaczerpnięto z Ewangelii Mateusza 28:19 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów.

[edytuj] Dawid – człowiek, który ufał Bogu

Dawid – człowiek, który ufał Bogu (ang. David – Trusted in God) – 29 min. kostiumowo-animowany, (2005), dostępny w 32 językach. Ukazuje biblijną relację o królu Dawidzie, jego rodzinie, walce z Goliatem, problemem z Saulem, przyjaźni z Jonatanem i objęciem tronu królewskiego w Izraelu.

[edytuj] Młodzi ludzie pytają: Jak pokierować swoim życiem?

Młodzi ludzie pytają: Jak pokierować swoim życiem? (ang. Young People Ask – What Will I Do With My Life?) – fabularny (2005), dostępny w 33 językach. W pierwszej części pokazuje fabularyzowaną historię pewnego młodego człowieka. Stoi on przed wyborem drogi życiowej, jako sportowca. Ukazuje jego wewnętrzne zmagania i dążenia. W części drugiej przeprowadzono wywiady z młodymi Świadkami Jehowy z czterech krajów (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Brazylia) na temat ich życiowych wyborów, omawiając 5 zagadnień ("Znaczenie studium osobistego", "Różne formy świadczenia", "Służba w Betel", "Kurs Usługiwania", "Szkoła Gilead").

[edytuj] Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu

Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu (ang. Purse Goals that Honor God) - 51 min., kostiumowy z 2005 r., (aktorzy posługujący się j. migowym - 46 min.) oraz w 2007 r., dostępny w 40 językach. Ukazuje historię biblijnego Tymoteusza (jego ponad 20 letni okres życia do roku 67 n.e.).

[edytuj] Nieustraszenie dawali świadectwo na rzecz dobrej nowiny

Nieustraszenie dawali świadectwo na rzecz dobrej nowiny (ang. They Bore Thorough Witness to the Good News) – 45 min. kostiumowy, w j. migowych (amerykańskim, francuskim, koreańskim i włoskim) z 2004 r. Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się j. migowym – opisujący działalność apostoła Pawła i pierwszych chrześcijan.

[edytuj] Aż po krańce ziemi

Aż po krańce ziemi (ang. To the Ends of the Earth) - dokumentalny (2004, DVD 2007), dostępny w 24 językach. Omawia dokonania absolwentów Szkoły Gilead w pierwszym półwieczu swego istnienia. Studenci z pierwszej klasy tej uczelni (z 1943) opowiadają o początkach jej istnienia i prowadzonej działalności misjonarskiej. Ukazano również 95 klasę (z 1993) tej szkoły od pierwszego dnia nauki do rozdania dyplomów, oraz pokazano niektórych misjonarzy działających w terenie w różnych częściach świata [18].

[edytuj] Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy

Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy (ang. Warning Examples For Our Day) – kostiumowy, z 2003 r. Dostępny w 32 językach również w j. migowych. Ekranizuje biblijną relację opisującą wydarzenia z Księgi Liczb. Izraelici znajdując się u granic Ziemi Obiecanej na równinach moabskich, są podani próbie wierności wobec Boga. W filmie przedstawiono Jamina jako narratora tamtych wydarzeń.

[edytuj] Szanuj władzę Jehowy

Szanuj władzę Jehowy (ang. Respect Jehovah's Authority) – kostiumowy, z 2003 r. Dostępny w 32 językach. Ekranizuje relację opisującą wydarzenia z Księgi Liczb z rozdziałów od 13 do 16. Izraelici znajdując się u granic Ziemi Obiecanej stoją przed poważnym dylematem. Czy mają dalej popierać Mojżesza, czy wybrać sobie nowych przywódców i wracać z powrotem do Egiptu? Ukazuje bunt znanego Lewity Koracha oraz Datana i Abirama i jego skutki.

[edytuj] Pozostań niezłomny w ciężkich czasach

Pozostań niezłomny w naszych czasach (ang. Stand Firm in Troublesome Times) – 45 min., kostiumowy, w j. migowych (amerykańskim, francuskim i włoskim) z 2003 r. Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się j. migowym – ukazujący pokrótce długoletnią działalność Jeremiasza – od jego młodości aż do zburzenia Jerozolimy, o którym gorliwie prorokował. Opisuje jak Jeremiasz uważał, że się nie nadaje do zleconego mu zadania, ale mimo sprzeciwu wypełnił je, a Bóg go ocalił (Jer 1:8, 18, 19).

[edytuj] Śmiało głośmy pomimo sprzeciwu

Śmiało głośmy w obliczu sprzeciwu (ang. Boldly Witnessing Despite Opposition) – 40 min., kostiumowy, w j. migowych (amerykańskim, francuskim i włoskim) z 2003 r. Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się j. migowym – ukazujący życie i służbę naśladowców Jezusa w I wieku, opisaną od 2 do 7 rozdziału Dziejów Apostolskich.

[edytuj] Cała społeczność naszych braci

Cała społeczność naszych braci (ang. Our Whole Association of Brothers) - 45 min.,(2001), dokumentalny, dostępny w 31 językach. Tytuł zaczerpnięto z 1 Pt 2:17: Miłujcie całą społeczność braci. Według realizatorów, udziela on krzepiącej odpowiedzi na pytanie: Czy w dzisiejszym świecie pełnym cynizmu i nienawiści rzeczywiście istnieje coś takiego jak prawdziwa społeczność braci?. W trzech części: 1. Świadczenie ramię przy ramieniu. Ukazano z jaką determinacją wyznawcy przemierzają samolotem Alaskę; odwiedzają port w Antwerpii; płyną przez Amazonkę, aby wszędzie tam podzielić się z ludźmi swoimi wierzeniami. 2. Niesienie pomocy potrzebującym". Pokazano ich pomoc humanitarną po trzęsieniu ziemi w japońskim Kobe. 3. Wielbienie Boga w jedności. Ukazano jak powstaje Sala Królestwa w jednej z miejscowości w Ekwadorze, urządzanie zebrań religijnych w czasie oficjalnego zakazu ich działalności, oraz jedno z zgromadzeń religijnych w Afryce.

[edytuj] Metody alternatywne wobec transfuzji

Metody alternatywne wobec transfuzji W 2000 r. Dział Nagrań Dźwiękowych i Filmów Wideo Towarzystwa Strażnica przy pomocy Biur Oddziałów w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Belgii i w innych krajach, ukończyło realizacje serii filmu. Oparty jest na wypowiedziach wielu znanych ekspertów, omawia kwestie medyczne, prawne i etyczne związane z metodami alternatywnymi wobec transfuzji. Premiera (pierwszej części Strategie alternatywne wobec transfuzji – proste, skuteczne, bezpieczne) odbyła się w maju 2000 r. na konferencji medycznej w Genewie z udziałem ponad 300 europejskich specjalistów w zakresie tzw. bezkrwawej chirurgii. Półtoragodzinna seria filmu dokumentalnego składa się z trzech 30-minutowych części:

Obecnie jest on wyświetlany w 30 językach (w latach 2001-2002 film pokazały sieci telewizyjne w USA). Pod koniec 2001 r. w Wielkiej Brytanii Narodowa Służba Zdrowia (NBS) wysłała wideokasety tego filmu wszystkim hematologom i dyrektorom banków krwi Wyświetlany jest również na licznych konferencjach i seminariach medycznych na świecie.

[edytuj] Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół?

Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół? (ang. Young People Ask – How Can I Make Real Friends?) – 65 min., (1999) Dostępny w 45 językach. Podzielony na dwie części. 1. Wypowiedzi młodych Świadków Jehowy z USA, Włoch Francji i Hiszpanii. Podaje oparte na Biblii odpowiedzi na trzy pytania: Co może być przeszkodą w nawiązywaniu przyjaźni?, Jakie niebezpieczeństwa kryją się w złym towarzystwie? i Na czyjej przyjaźni powinno nam najbardziej zależeć?. Stylem przypomina artykuły z serii "Młodzi ludzie pytają" ukazujące się w Przebudźcie się!. 2. Film fabularny, współczesna historia pewnej młodej osoby, która szuka przyjaciół. Jak nadmieniają sami realizatorzy, jest to realistyczna historia, przypominająca biblijną relację o Dinie (Księga Rodzaju, rozdział 24)[19].

[edytuj] Noe – człowiek, który chodził z Bogiem

Noe – człowiek, który chodził z Bogiem (ang. Noah – He Walked With God) – 25 min., kostiumowo-animowany, (1997). Dostępny w 32 językach. Ukazuje biblijną relację o potopie, Noem i jego arce. Sceny plenerowe nagrywane były w Danii[20].

[edytuj] Zjednoczeni dzięki pouczeniom Bożym

Zjednoczeni dzięki pouczeniom Bożym (ang. United by Divine Teaching) – 55 min., dokumentalny (1995). Dostępny w 31 językach. Ukazuje kongresy międzynarodowe z przełomu lat 1993 i 1994, p.h. Pouczani przez Boga, oraz przygotowania, migawki z programu oraz wizyty delegatów z innych krajów. Szczegółowo ukazano kongresy w Moskwie, Kijowie, Santiago, Bogocie, Nairobi, Johannesburgu, Manili oraz w Hongkongu. Jak sami realizatorzy podkreślają film ten pozwala odczuć niepowtarzalny klimat, każdego zgromadzenia i pokazuje jak społeczność Świadków Jehowy potrafi się wznieść ponad antagonizujące uprzedzenia [21].

[edytuj] Biblia – Księga faktów i proroctw

Biblia – Księga faktów i proroctw (ang. The Bible – A Book of Fact and Prophecy) – dokumentalno-religijny, (1992, pol. 1995). Seria składa się z trzech 40 min. części: Biblia – dokładna historia, niezawodne proroctwa; Najstarsza księga współczesnego człowieka; Jej siła oddziaływania.

[edytuj] Świadkowie Jehowy - organizacja godna swej nazwy

Świadkowie Jehowy - organizacja godna swej nazwy (ang. Jehovah's Witnesses – The Organization Behind the Name) - 55 min., dokumentalny (1990; pol. 1992). Dostępny w 41 językach. Ukazuje religijne struktury organizacyjne tego wyznania m.in.: prowadzoną przez nich działalność kaznodziejską, sposoby kierowania ich organizacją religijną, wydawania przez nich publikacji oraz ich miejsca spotkań. Dokładnie pokazano ich Biuro Główne oraz Farmy Towarzystwa Strażnica. Emitowany był w telewizjach, np. w pięciu stacjach na Dominikanie w 1994 r., w państwowej telewizji na Wybrzeże Kości Słoniowej w 1998 r. oraz w 2000 r. w Gujanie Francuskiej [22].

[edytuj] Społeczeństwo Nowego Świata w działaniu

Społeczeństwo Nowego Świata w działaniu (ang.The New World Society in Action) - dokumentalny (1954; wyd. VHS 1995). Dostępny w 19 językach. Ukazuje działalność kaznodziejską w różnych krajach, działalność wydawniczą, zgromadzenia oraz strukturę organizacyjną tego wyznania z lat 50 XX w. film ten był wyświetlany publicznie na szeroką skalę w ponad 100 krajach. Jego premiera odbyła się w Nowym Jorku 3 kwietnia 1954 r. z udziałem ponad 1 100 widzów, w pierwszym roku wyświetlania obejrzało go w 75 krajach (w 177 kopiach) 1 290 745 osób.

[edytuj] Inne filmy

[edytuj] Przezrocza

[edytuj] Płyty kompaktowe

[edytuj] CD

[edytuj] MP3, AAC (M4B)

[edytuj] Kasety magnetofonowe

[edytuj] Publikacje roczne

Rocznik Świadków Jehowy wydawany corocznie od 1922 roku, zawiera sprawozdania z działalności Świadków Jehowy i ich historię w poszczególnych krajach

[edytuj] Skorowidze

[edytuj] Publikacje wydane alfabetem Braille'a

Publikacje alfabetem Braille'a, Towarzystwo Strażnica publikuje od 1912 r.. Obecnie regularnie wychodzą w 10 głównych językach.

[edytuj] Publikacje w języku migowym

Publikacje w języku migowym on-line

Świadkowie Jehowy wydają regularnie publikacje w j. migowych od 1992 r. W 2011 r. publikacje te dostępne są na płytach DVD w 59 językach migowych, dla ponad 16 000 wyznawców niesłyszących oraz innych osób głuchoniemych nie będącymi Świadkami Jehowy.

[edytuj] Programy komputerowe

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata z przypisami wraz z książką Wnikliwe poznawanie Pism na dyskietkach

[edytuj] Inne

Zaproszenie na zebranie wraz z propozycją studium biblijnego (dla posługujących się językiem migowym)

[edytuj] Zobacz też

Przypisy

 1. Strażnica 1.03.11 s. 7
 2. Publikacje w 418 językach on-line
 3. Strażnica 1.07.10 s. 24
 4. Główne drukarnie Towarzystwa Strażnica znajdują się w Argentynie, Australii, Birmie, Brazylii, Filipinach, Finlandii, Hiszpanii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, Korei Południowej, Meksyku, Niemczech, Nigerii, RPA, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech
 5. Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2008
 6. Wykaz publikacji z ilustracjami (niem.)
 7. reachouttrust.org
 8. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego str. 607
 9. stopka redakcyjna Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata (wyd. ang.)
 10. Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy 15 grudnia 1997 r. str. 27
 11. Broszura Świadkowie Jehowy - kim są? W co wierzą? on-line
 12. Czego wymaga od nas Bóg?
 13. Skrót broszury Świadkowie Jehowy w Turcji
 14. "Oto wszystko nowe czynię" on-line
 15. wesja on-line
 16. watchtower.org
 17. Skrót filmu
 18. Aż po krańce ziemi w The Internet Movie Database (IMDb) (ang.)
 19. Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół? w The Internet Movie Database (IMDb) (ang.)
 20. Film Noe - człowiek, który chodził z Bogiem w The Internet Movie Database (IMDb) (ang.)
 21. Zjednoczeni dzięki pouczeniom Bożym w The Internet Movie Database (IMDb) (ang.)
 22. Świadkowie Jehowy – organizacja godna swej nazwy w The Internet Movie Database (IMDb) (ang.)
 23. Wykaz Kalendarzy Świadków Jehowy (niem.)
 24. Lista publikacji - do roku 1995(ang.)

[edytuj] Linki zewnętrzne